CaddyBay HDD 2.5” Sata3 9,5mm/12,7mm (Chuyển ổ DVD Laptop thành HDD thứ 2)

30.000 

Hotline:
0917.0525.84
(028)6678.2314
SALE 1:
Điện thoại: 0917.052.584
SALE 2:
Điện thoại: 0983.939.738
SALE 3:
Điện thoại: 0971.939.738
SALE 4:
Điện thoại: 0906.848.645