USB Bluetooth Mini 06 v2.0 (Dùng cho PC)

23.000 

USB Bluetooth Mini 06 v2.0 (Dùng cho PC)

Kết nối: USBHỗ trợ: AD2P, AVRCP, AVDP, HFP, HSP, USB Audio và HID

Công nghệ sử dụng: Bluetooth 2.0 Thay thế ngõ

Hotline:
0917.0525.84
(028)6678.2314
SALE 1:
Điện thoại: 0917.052.584
SALE 2:
Điện thoại: 0983.939.738
SALE 3:
Điện thoại: 0971.939.738
SALE 4:
Điện thoại: 0906.848.645